0

معرفی بیمه نامه‌ها

بیمه بدنه

بیمه بدنه

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

0

اخبار و اطلاعیه ها

خبر , 1398/10/02

ی

تست
خبر ,

تست

بیمه آتش سوزی
خبر , 1397/05/28

بیمه آتش سوزی ساختمان، بیمه‌های اختیاری است که متأسفانه لزوم خرید آن، زمانی که خیلی دیر شده است، احساس میشود. از طریق سامانه پیشخوان  میتوانید از پیشنهادهای مختلف شرکتهای بیمه مورد تأیید بیمه مرکزی و ...

بیمه شخص ثالث
خبر , 1397/05/28

بیمه شخص ثالث، طرح بیمه‌های الزامی برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری است. از طریق سامانه پیشخوان ، امکان استعلام قیمت بیمه شخص ثالث و خرید آن از تمامی شرکتهای بیمهای (شرکت بیمه ایران، آسیا، پاسارگاد، ا...

بیمه بدنه
خبر , 1397/04/17

بیمه بدنه، بیمه‌های اختیاری است که میتواند به عنوان مکمل بیمه شخص ثالث استفاده شود. سامانه پیشخوان امکان استعلام قیمت بیمه بدنه خودرو را از کلیه شرکتهای بیمه فراهم کرده است. ضمناً از طریق بیمیتو میتوا...

0

یادآور تمدید بیمه نامه

0

گالری

0
0